Thành phố Xe đạp 26 “-27” Sẵn sàng Đối với lô hàng – 20ft container 40ft

Thành phố Xe đạp 26 “-27” Sẵn sàng Đối với lô hàng – 20ft container 40ft
Xe đạp đã qua sử dụng đã sẵn sàng cho xuất khẩu.
Xe đạp thành phố hạng A và Super Sẵn sàng cho xuất khẩu.
20ft container 40ft.
600 – 620 đơn vị – 40ft Hq.

Mountain Bike 26 đã sẵn sàng cho xuất khẩu.
20ft – 40ft container
550 – 600 đơn vị – 40ft Hq.
Tất cả các đơn đặt hàng vận chuyển trong vòng 10 da ys

Nhấn vào đây để gửi yêu cầu

Sắp xếp nơi w Không có gọi cho chúng tôi:

+81-90-6629-2446

MOQ – 20ft – 40ft
Lô hàng Guaranted trong 10 ngày
Hạng A
Thành phố xe máy 26 “-27”
Mtb xe đạp 26 “-27”

Xe đạp sạch sẽ sẵn sàng cho lô hàng .. Lô hàng trong ít hơn 10 ngày
CLEAN, ĐẸP VÀ HẤP + SUPER A BIKES CẤP – PHẢI GO NOW! 40FT HQ –

Posted on July 29, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: