NHẬP XE ĐẠP NHẬT VỀ VIỆTNAM

Chúng tôi chuyên cung cấp xe đạp Nhật cũ chất lượng cao từ Nhật về Việt Nam bằng container 20 & 40 ft!

Chúng tôi nhận đặt hàng và vận chuyển từ Nhật về Việt Nam trong thời gian ngắn nhất

Liên lạc với chúng tôi: www.japanusedbicycles.com

Posted on November 28, 2011, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: